Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển

CÔNG TY CỔ PHẦN MOTEK VIỆT NAM (Motek.,jsc) tiền thân là Công ty cổ phần thương mại trực tuyến SBS Việt Nam, được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy...