Dịch vụ truyền số liệu internet dữ liệu trực tuyến datacenter

Dịch vụ truyền số liệu internet dữ liệu trực tuyến datacenter

  • 31/08/2017 11:09:26

Motek là nhà cung cấp các dịch vụ viễn thông bao gồm dịch vụ truyền số liệu, internet cáp quang FTTH, dịch vụ dữ liệu trực tuyến cho thuê chỗ đặt server tại Data Center của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu là VNPT, Viettel,...
Cho thuê IT

Cho thuê IT

  • 08/05/2018 16:19:48

Cho thuê chuyên gia IT tại văn phòng, hỗ trợ xử lý công việc 24/7 nhanh chóng hiệu quả và tiết kiệm
Tư vấn giải pháp hệ thống CNTT

Tư vấn giải pháp hệ thống CNTT

  • 08/05/2018 16:29:34

Tư vấn giải pháp tổng thể hệ thống CNTT cho doanh nghiệp nhắm tối ưu nhất